Feedback

Als je feedback activeert, krijgen de leerlingen feedback bij elk antwoord (zowel een juist als een fout).

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English