Rapportformaten

Je kunt hier verschillende outputformaten voor Hot Potatoes rapporten kiezen.

Rapportformaat

HTML
het rapport zal in HTML-formaat gegenereerd worden zodat het geschikt is om in een webbrowser te tonen

Excel
het rapport zal als ".xls"-bestand gemaakt worden en kan dan met een rekenbladprogramma zoals Microsoft Excel geopend worden

Tekst
het rapport zal als tekstbestand gemaakt worden en kan met een tekstverwerker geopend worden

Codering

Je kunt een lijst met coderingen krijgen waarmee je de rapportwaarden in een bepaalde codering kunt uitvoeren voor zover dat nodig is voor je rekenbladprogramma. Bijvoorbeeld Microsoft Excel werkt voor Japans alleen met "SJIS" codering. De lijst met mogelijke coderingen kan door de sitebeheerder via de instellingenpagina van de Hotpotmodule bijgewerkt worden.

Verpak data

Ja
lange waarden zullen verpakt worden, zodat ze in de cellen van de tabellen kunnen. Dit kan sommige rijen erg lang maken.

Nee
waarden worden niet verpakt

Toon legende

Ja
In het hoofdrapport worden vragen en antwoorden met letters voorgesteld. Er wordt een legende gemaakt waarin staat welke letters staan voor welke vragen of antwoorden.

Nee
Vragen en antwoorden zullen in het rapport volledig verschijen en er zal dus geen legende gemaakt worden.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English