Rapportinhoud

Je kunt de inhoud van de Hot Potatoesrapporten zelf instellen.

Het type rapport kiezen

Overzicht
Dit rapport is een lijst met pogingen voor deze test. "verlaten" pogingen worden ook weergegeven, maar "nog bezig" worden niet getoond. Het pictogram en de naam van elke gebruiker wordt getoond, samen met hun cijfer voor de test en de tijd, tijdsduur en cijfer voor elke poging. Pogingen kunnen, indien nodig, geselecteerd en verwijderd worden.

Eenvoudige statistieken
Dit rapport is een lijst met alle afgewerkte pogingen voor deze test. Pogingen, gemarkeerd als "verlaten" of "nog bezig" worden niet getoond. Het pictogram en de naam van elke gebruiker wordt getoond, samen met hun cijfer voor de test en de tijd, tijdsduur en cijfer voor elke poging. Er wordt ook een gemiddelde score getoond voor elke vraag afzonderlijk en voor de test in zijn geheel.

Gedetailleerde statistieken
Dit rapport toont alle beschikbare details van alle afgewerkte pogingen voor deze test. Pogingen, gemarkeerd als "verlaten" of "nog bezig" worden niet getoond. Het rapport bevat volgende tabellen:

  • De antwoordentabel, die toont hoe elke gebruiker geantwoord heeft op elke vraag in zijn pogingen voor deze test.
  • de item analysetabel, die een lijst toont met de antwoorden op elke vraag en hoe dikwijls elk antwoord gegeven is.

klikspoorrapport
Dit rapport toont details over elke klik van elke leerling tijdens afgewerkte pogingen van de Hot Potatoes test. Het rapport kan erg groot zijn en is bedoeld om te downloaden en te bekijken in een rekenbladprogramma, zoals Excel. Gedetailleerde informatie over de kolommen in dit rapport kun je vinden in het klikspoortabel helpbestand.

Gebruikers selecteren

Alle gebruikers
Dit rapport zal de antwoorden van leerlingen en leraren tonen en ook van gebruikers die niet in de cursus aangemeld zijn, zoals de gastaccount of een beheerder.

Alle deelnemers
Dit rapport toont de antwoorden van alle leerlingen en leraren die nu aangemeld zijn in de cursus.

Groep: groepsnaam
Dit rapport toont de antwoorden van alle leerlingen in de geselecteerde groep. De groepopties zullen niet verschijnen inn het rolmenu als er geen groepen voor deze cursus gedefiniëerd zijn

Aangemelde leerlingen
Dit rapport toont de antwoorden van alle huidige aangemelde leerlingen. De antwoorden van leraren zullen niet getoond worden in het rapport.

Eén leerling
Dit rapport toont de antwoorden van één enkele leerling die je selecteert uit een rolmenu met leerlingnamen.

Cijfers kiezen

Alle pogingen
Het rapport zal de antwoorden van alle pogingen van alle gebruikers weergeven.

Beste poging
Het rapport zal alleen de antwoorden van de beste poging van elke gebruiker bevatten.

Eerste poging
Het rapport zal alleen de antwoorden van de eerste poging van elke gebruiker bevatten.

Laatste poging
Het rapport zal alleen de antwoorden van de meest recente poging van elke gebruiker bevatten.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English