Schakel klikrapportering in

Ja
Er wordt een aparte record bewaard in de databank telkens wanneer een leerling op de "hint", "idee" or "controle" knop drukt. Hierdoor kan de leraar een erg gedetailleerd rapport krijgen met de status van de test bij elke klik. Dit zorgt er echter ook voor dat de databank erg vlug kan groeien, omdat er heel wat kliks per testpoging bewaard moeten worden.

Nee
Slechts één record per poging wordt in de Moodle database bewaard.

Standaard staat deze optie op nee.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English