Automatisch categorieën linken

Je kunt instellen of je categorieën automatisch wil linken of niet.

Merk op: Het linken van categorieën is hoofdlettergevoelig.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English