Gebruik wachtwoord

Een oefening staat altijd open, d.w.z. dat als een oefening zichtbaar is, de leerlingen de inhoud van een oefening kunnen zien. De beschikbaarheid van een oefening binnen een cursus is het best te beheren met de optie: toon/verberg activiteit (pictogrammen).

De optie "Gebruik wachtwoord" is bedoeld om de toegang tot een oefening te regelen met een toegangswachtwoord. Soms is het nodig een oefening met een wachtwoord af te schermen. Bijvoorbeeld, wanneer een oefening gemaakt wordt door verschillende groepen leerlingen en iedere groep de oefening op een ander tijdstip moet maken. Het toegangswachtwoord wordt dan gebruikt om te voorkomen dat de tweede groep leerlingen al toegang heeft tot de oefening zodra zij geopend is voor de eerste groep.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English