Beschrijving van de oefening

De leraar moet minstens één opdracht voor de oefening of taak inzenden. De beschrijving van de opdracht kan een Word-document zijn of een HTML-bestand (of gelijk welk bestand dat goed weergegeven wordt in een browser). Dit bestand zal aan de leerlingen getoond worden en zou een reeks instructies moeten bevatten waarmee ze de oefening kunnen maken.

De leraar mag meerdere beschrijvingen van de oefening inzenden. Als hij dat doet, dan zullen deze willekeurig gebruikt worden en verschillende leerlingen zullen dus verschillende versies van de oefeningen te zien krijgen. Deze varianten op de opdracht zouden gelijkaardig moeten zijn, vermits hetzelfde evaluatieformulier gebruikt zal worden om alle taken te beoordelen.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English