Voorbeeld van het evaluatieformulier

Deze pagina toont de details van het huidige formulier dat gebruikt wordt om jouw bijdrage te beoordelen. De leraar zal dit gebruiken om je werk te evalueren. Wanneer je medeleerling ook je werk kunnen evalueren zullen zij hetzelfde formulier gebruiken en jij zult het gebruiken om hun ingezonden taken te beoordelen.

Merk op dat je de cijfers op dit formulier wel kunt veranderen, maar dat die veranderingen niet bewaard worden. Dit is slechts een voorbeeldformulier, maar een gelijkaardig formulier zal door je leraar en mogelijk ook door jou gebruikt worden voor deze opdracht.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English