Beheer van de Oefening

Een oefening is iets complexer dan een gewone opdracht. Ze gebeurt in drie stappen. Deze zijn

 1. Opstarten van de oefening De beoordeling van de taak die in de oefening gemaakt moet worden, wordt gemakkelijker als ze opgedeeld wordt in een aantal beoordelingselementen. Die maken het geven van cijfers minder arbitrair en geven de leerlingen een raamwerk voor hun zelfevaluatie. Het is de taak van de leraar om de beoordelingselementen op te stellen en zo een evaluatieformulier te maken. (kijk op die pagina voor meer details).

  Als de beoordelingselementen klaar zijn, kan de leraar een Word-document of een HTML-bestand waarin de beschrijving van de taak voor de leerlingen staat, inzenden. Dit bestand wordt aan de leerlingen getoond in de tweede fase van de oefening.

  Leraren kunnen, als ze dat zouden willen, een setje gelijkaardige opdrachten maken en ook, als Word- of HTML-bestand, uploaden naar de oefening. Merk op dat deze oefeningen erg gelijkaardig moeten zijn omdat hetzelfde evaluatieformulier voor al deze varianten gebruikt wordt. Het inzenden van meer dan één opdracht is optioneel en kan voor sommige opdrachten geen geschikte methode zijn.

 2. Leerlingen laten beoordelen en taken inzenden De opdracht staat nu open voor leerlingen. Als de leraar meerdere setjes taken heeft geplaatst, dan zien de leerlingen elk een andere taak, indien er maar één opdracht is, krijgen alle leerlingen natuurlijk dezelfde taak.

  Voor de leerlingen hun werk kunnen inzenden, moeten zij hun beoordelingsformulier invullen. Pas wanneer ze hun beoordelingsformulier afgewerkt hebben, krijgen zij het uploadformulier te zien. De leerlingen kunnen hun taak herwerken in het licht van hun zelfevaluatie.

  Als de leerling zijn taak ingestuurd heeft, dan kan de leraar beginnen met de beoordeling. De link "inzendingen van leerlingen om te beoordelen" toont een pagina met alle onbeoordeelde taken van leerlingen. De oudste inzending staat bovenaan. De beoordeling wordt gebaseerd op de zelfevaluatie van de leerlingen. De leraar kan deze beoordeling wijzigen en commentaar toevoegen. Onderaan dit formulier kan de leraar kiezen uit twee knoppen en zo de leerling toelaten zijn taak opnieuw in te zenden of niet.

  Als de leraar beslist heeft om de leerling toe te laten opnieuw een taak in te sturen en de leerling heeft dat gedaan, dan kan de leraar de taak opnieuw beoordelen. In dit geval wordt het oude beoordelingsformulier van de leraar getoond. Dezelfde optie, opnieuw inzenden of niet, geeft de leraar controle over deze cyclus van herinzending en beoordeling. Als leerlingen meerdere taken mogen inzenden, dan moet de leraar beslissen of het eindcijfer zal bestaan uit het gemiddelde van alle inzending van de leerling of uit het hoogst behaalde cijfer. Deze optie kan op elk moment tijdens de oefening gewijzigd worden. Het effect is onmiddellijk zichtbaar in het cijferoverzicht.

  Als de deadline van de opdracht gepasseerd is, kan een leerling nog altijd werk insturen. Deze taken krijgen het label "te laat" mee. De taak verschijnt in de lijst met te beoordelen taken en de leraar kan, indien hij dat wenst, de taak beoordelen. In alle lijsten met taken wordt een te laat ingestuurde taak getoond met de datum in het rood (het tijdsverschil tussen inzenden en deadline wordt ook in het rood getoond) Als de taak beoordeeld wordt, dan komt het cijfer in het rood en tussen haakjes. Deze cijfers worden niet meegerekend in de totaalcijfers en komen niet in de lijst met beoordeelde taken. De leraar kan de "te laat"-markering wegnemen door in de beheerpagina te klikken op de link "Toch niet te laat". De taak zal dan wel meetellen.

 3. Toon cijfers en scoretabel In deze laatste fase van de oefening kunnen de leerlingen hun "eind"-cijfers bekijken. In elke fase van de oefening (behalve de eerste) staan de cijfers zichtbaar voor de leerlingen, omdat het maar deelcijfers zijn die "on the fly" berekend worden uit de beschikbare beoordelingen op dat moment.

  In deze laatste fase kunnen leerlingen geen verdere inzendingen meer doen. De opdracht is afgesloten en de leraar kan de leerlingen voorbeelden tonen van de beste ingestuurde taken...

  De leerlingen (en de leraar) krijgen ook een "scoretabel" te zien met bovenaan de beste resultaten. De cijfers die getoond worden zijn alleen de cijfers van de leraar. Als een leerling meerdere taken ingezonden heeft, staat in deze tabel alleen de beste. Als het aantal te tonen rijen in deze tabel op nul gezet wordt, dan wordt de tabel niet getoond.

Het cijfer van de leerling is de som van het cijfer van de leraar voor hun taak en een cijfer voor de kwaliteit van hun zelfevaluatie. De maximumwaarde voor beide cijfers worden opgegeven tijdens het opstarten van de oefening. Deze cijfers kunnen gewijzigd worden (door de instellingen van de oefening te wijzigen) op gelijk welk moment tijdens de oefening. De cijfers die leraar en leerlingen te zien krijgen, worden altijd getoond met de huidige maximumwaarden.

In elke fase van de opdacht kan de leraar de beheerpagina openen. Ze toont de zelfevaluaties van de leerlingen en de taken van de leerlngen. De leraar kan deze pagina gebruiken om de inzendingen te beoordelen en te herbeoordelen, cijfers geven aan de zelfevaluaties of die wijzigen, inzendingen en beoordelingen verwijderen en de algemene voortgang van de opdracht volgen.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English