Beoordelingscijfer

Dit is het maximumcijfer dat gegeven wordt voor de zelfevaluatie van de leerlingen. Het eigenlijke cijfer wordt door de oefeningmodule berekend door de zelfevaluatie van de leerling te vergelijken met de beoordeling van de leraar. Dit cijfer is een "beoordelingscijfer" en is niet het maximumcijfer dat aan de taak gegeven wordt. Dat cijfer heet "cijfer voor inzending".

Het cijfer dat een leerling krijgt voor een oefening is opgebouwd uit de som van beide cijfers. Als dus het maximumcijfer voor de zelfevaluatie op 20 gezet wordt en het maximumcijfer voor de taak op 80, dan staat de oefening op 100 punten.

Deze cijfers kunnen op elk moment gewijzigd worden en het effect is onmiddellijk de zien door leerlingen en leraren.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English