Cijfers geven aan zelfevaluaties

In deze oefening wordt dezelfde evaluatiefiche door leerlingen en leraren gebruikt. Het formulier wordt in verschillende stadia door de twee groepen gebruikt om de gemaakte taken te beoordelen. Daarom wordt de informatie die hier gegeven wordt, in twee delen gesplitst.

Voor leerlingen

Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om je te tonen hoe je werk door de leraar beoordeeld zal worden. Je moet dit formulier helemaal invullen voor je de taak kunt insturen. Je kunt het als checklist gebruiken. Het formulier wordt niet naar de leraar gestuurd wanneer je het bewaart. Je kunt naar dit formulier terugkeren en het herwerken (en je taak) zo dikwijls als je wil, zolang je de taak niet ingestuurd hebt. Merk op dat, hoewel je het mag, je het formulier niet onmiddellijk hoeft in te sturen wanneer je het ingevuld hebt. Wanneer je je werk echter wel instuurt, dan wordt de inhoud van je beoordeling onmiddellijk bevroren en voor je leraar geopend.

Als de leraar je vraagt om wijzigingen te maken aan je werk en om het opnieuw in te zenden, zal je niet gevraagd worden om je "nieuwe" taak te beoordelen. Je maakt deze beoordeling alleen de eerste keer.

Deze (eerste) beoordeling van je werk wordt vergeleken met de beoordeling die je leraar maakt. Hoe dichter jouw beoordeling ligt bij die van je leraar, hoe hoger je "beoordelingscijfer" zal zijn. Dit cijfer maakt gewoonlijk een kleiner deel uit van je totaalcijfer dan het cijfer dat je krijgt voor je taak. Het totaalcijfer van je oefening is de som van beide cijfers.

Eens je je werk hebt ingestuurd, zal de leraar je werk beoordelen met hetzelfde evaluatieformulier. Je zult zijn scores en commentaar bij je taak kunnen zien. Dat cijfer zal gewoonlijk het belangrijkste deel vormen van het totaalcijfer dat je voor deze oefening krijgt.

Voor de leraar

Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de inzendingen van de leerlingen te beoordelen. Deze cijfers vormen normaal gezien de belangrijkste component van het eindcijfer van de leerlingen voor de oefening. De beoordeling, het cijfer en alle commentaren kunnen door de leerling die de taak ingestuurd heeft, gezien worden. Eens je de beoordeling gemaakt hebt, moet je beslissen of je de leerling toelaat zijn taak te wijzigen en opnieuw in te zenden, hopelijk met wat verbeteringen, of niet.

Wanneer je een beoordeling bewaart, krijg je een korte periode waarin je nog verbeteringen kunt aanbrengen voor de beoordeling wordt "vrijgegeven" voor de leerling.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English