Totaalcijfers

De tabel op dit scherm toont de totaalcijfers en hun opbouw. Het eerste cijfer is het cijfer voor de zelfevaluatie. Dit wordt bij elke inzending aan de cijfers toegevoegd. Het eindcijfer dat voor deze opdracht gegeven wordt is ofwel het gemiddelde van deze totaalcijfers ofwel het totaalcijfer van de beste inzending.

De scoretabel toont optioneel de beste inzendingen. Het aantal lijnen van de tabel wordt ingesteld door één van de parameters van de oefening. Als dat aantal op nul gezet wordt, dan wordt de scoretabel niet getoond. De leerlingen in de tabel staan in volgorde van de totaalcijfers met de beste inzending eerst. Alleen de beste inzending van een bepaalde leerling wordt getoond

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English