Beheer

Met deze pagina kan de leraar de opdracht(en) van de oefening, de beoordelingen van de leerlingen en de inzendingen van de leerlingen zien. Deze zaken kunnen hier hernoemd, bekeken of verwijderd worden door de links op de pagina te gebruiken. De pagina toont ook welke taken ingestuurd zijn na de deadline en dus te laat zijn.

De eerste tabel op dit scherm toont de bestanden die de leraar heeft ingezonden. Dit is er gewoonlijk maar één, namelijk de beschrijving van de oefening. Die bevat bijv. de instructies over wat er moet gedaan worden om de taak te maken. Als de leraar meer dan één beschrijving heeft ingestuurd, dan worden die hier allemaal getoond. Merk op dat je deze beschrijvingen NIET mag verwijderen eens de oefening actief is. Je mag ze wel verwijderen terwijl de oefening nog in de ontwerpfase is.

De tweede tabel toont de zelfevaluatie van de leerling. Het cijfer dat de leerling zichzelf heeft gegeven wordt getoond. Als de leraar de taak ook al heeft beoordeeld, dan zal deze tabel ook het "Beoordelingscijfer" bevatten. Dit cijfer geeft weer hoe goed de zelfevaluatie overeenkomt met de beoordeling van de leraar. De beoordeling door de leerling kan bekeken worden. Er is ook een link op die pagina om het beoordelingscijfer te wijzigen als de leraar dat zou willen.

De derde tabel toont de inzendingen en hun cijfers wanneer de leraar ze beoordeeld heeft. Inzendingen kunnen opnieuw beoordeeld worden of veilig verwijderd worden. Een sterretje (*) naast een inzending wil zeggen dat de leerling zijn taak opnieuw mag insturen. Voor één bepaalde leerling kan dit gemakkelijk gewijzigd worden door zijn taak opnieuw te beoordelen en onderaan op de juiste knop te klikken. De beoordeling zelf hoeft dan niet gewijzigd te worden. Taken die te laat zijn ingestuurd worden met de datum in het rood getoond. De telaat-melding kan uitgezet worden door op de link te klikken.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English