Activiteitenmodules

Moodle bevat een brede waaier van activiteitenmodules, die gebruikt kunnen worden om gelijk welk type cursus op te bouwen.


Basic LTI


 Boeken

    Met de boekmodule maak je eenvoudig studiemateriaal op meerdere pagina's.


 Bronnen

Bronnen zijn de inhoud van je cursus: informatie die de leraar in de cursus wil brengen. Dit kunnen voorbereide bestanden zijn die geüpload worden naar de server; pagina's die rechtstreeks in Moodle gemaakt zijn; of externe webpagina's die een deel van de cursus lijken te zijn.

 Chats

De chatmodule geeft gebruikers de mogelijkheid om een real-time synchrone discussie te voeren via het internet. Dit is een goede manier om elkaar en het onderwerp dat ter discussie staat te leren kennen; de manier van werken in een chatroom is heel anders dan in de asynchrone forums. De chatmodule heeft een aantal mogelijkheden voor het beheren en nalezen van voorbije chatdiscussies.

 Databank (activiteit)

Met de databankmodule kan een leraar en/of leerling een verzameling records aanleggen en doorzoeken over elk denkbaar ontderwerp. De opmaak en structuur van wat ingevoerd wordt, is haast onbeperkt: afbeeldingen, bestanden, links, getallen, tekst enz. De werkstijl zal je bekend voorkomen als je al eens een Filemaker of Microsoft Access databank gemaakt hebt.

  Enquête

    Met de enquêtemodule kun je enquêtes maken met een groot aantal mogelijke vraagtypes om gegevens van gebruikers te verzamelen. De module is gebaseerd op phpESP, een Open Source enquêteprogramma (zie: http://phpesp.sourceforge.net).


 Forums

Dit kan de belangrijke activiteit van je cursus zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd. Forums kunnen op verschillende manieren gestructureerd worden en leerlingen kunnen eventueel berichten van elkaar beoordelen. De berichten kunnen op verschillende manieren bekeken worden en het is mogelijk om bijlagen bij de berichten te voegen. Als leerlingen lid zijn van het forum, dan krijgen zij kopieën van nieuwe berichten per e-mail. Als leraren dat willen kunnen zij iedereen verplichten lid te zijn.

 Hot Potatoes

Deze "HotPot"-module, maakt het voor leraren mogelijk om Hot Potatoes-testen te beheren via Moodle. De testen worden gemaakt op de computer van de leraar en dan geüpload naar een cursus in Moodle.
Nadat de leerlingen de testen gemaakt hebben, kunnen er een aantal rapporten bekeken worden waarin je kunt zien hoe de individuele vragen beantwoord werden en waarmee je een aantal statistische trends in de cijfers kunt opsporen.

 Keuzes

De activiteit 'keuze' is zeer eenvoudig - de leraar stelt een vraag en geeft een aantal mogelijke antwoorden. Ze is goed te gebruiken om de klas ergens over te laten stemmen, als een snelle peiling om het denken over een bepaald onderwerp te stimuleren of om researchmateriaal te verzamelen.

 Labels

Dit is geen echte activiteit - het is slechts een "dummy"-activiteit die het je mogelijk maakt om tekst en grafische elementen tussen de andere activiteiten van je cursus te zetten.

 Les

Een les biedt inhoud op een interessante en flexibele manier aan. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina's. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de leerling wordt hij naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige of naar nog een andere pagina gebracht. Navigatie door de les kan lineair of complex zijn, grotendeels afhankelijk van de structuur van het aangeboden materiaal.

 Lightbox Gallery

A lightbox gallery resource allows you to display multiple images from a directory using the Lightbox2 Javascript libraries. Image editing plugins allow you to resize, crop and rotate images, while the tagging and captioning options allow for searchable images.

 Logboeken

Deze module is een belangrijke activiteit voor reflectie. De leraar vraagt de leerling om over een bepaald onderwerp te reflecteren. De leerling kan steeds zijn antwoord wijzigen en bijschaven. Het antwoord is privé en kan alleen door de leraar worden bekeken. De leraar kan feedback en een beoordeling voor elk logboek geven. Het is meestal een goed idee om ongeveer één logboek per week te hebben.

 Media Player Activity Module

The Media Player Activity Module is comprehensive wizard for deploying Flash video as activities in Moodle courses. It allows users to set all of the parameters supported by Jeroen Wijering's FLV Player.

Media Player Activity Module Developed by Matt Bury - http://matbury.com/

FLV Player Developed By Jeroen Wijering - http://www.longtailvideo.com/

Help Files Index


 Oefening

Een oefening is een eenvoudige, maar krachtige opdracht met zelfevaluatie. In een oefening vraagt de leraar zijn leerlingen om een taak te maken. Dat kan het schrijven van een essay of een verslag zijn, het voorbereiden van een presentatie, een rekenblad maken, enz. Wanneer de leerling de taak gemaakt heeft, moet hij die eerst zelf beoordelen voor ze naar de leraar gezonden wordt. Eens ingezonden kan de leraar ook de taak beoordelen. De leraar kan feedback geven en aan de leerling vragen de taak te verbeteren en opnieuw in te zenden of niet, naargelang de situatie.

 Onderzoeken

De Onderzoeksmodule bevat een aantal gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten die nuttig gebleken zijn bij het beoordelen en stimuleren van leren in online omgevingen. Leraren kunnen deze gebruiken om gegevens van hun leerlingen te verzamelen. Zo leren ze hun klas beter kennen en kunnen ze hun eigen lesgeven herbekijken.

 Opdrachten

Opdrachten geven de leraar de mogelijkheid om een taak te geven waarin leerlingen digitale bestanden (van elk formaat) moeten maken en inleveren door deze te uploaden naar de server. Voorbeelden van opdrachten zijn essays, projecten, verslagen en dergelijke. Deze module biedt de mogelijkheid tot beoordeling.

 Page Menu

This activity allows one to construct menus with various link types. This activity's primary use is to provide navigation for the Page Course Format.


 SCORM-pakketten

Een SCORM-pakket is een gebundeld pakket met webinhoud volgens de SCORM-standaard voor leerobjecten. Deze pakketten kunnen webpagina's, grafieken, Javascriptprogramma's, Flashpresentaties en alle andere zaken bevatten die werken in webbrowsers. De module maakt het mogelijk om op een gemakkelijke manier SCORM-pakketten te uploaden en onderdeel te maken van je cursus.

 JPG Slideshow

Deze module is een eenvoudige activiteit, die de gebruiker een verzameling afbeeldingen laat zien d.m.v. thumbnails.

Selecteer de folder die de afbeeldingen bevat (png, gif of jpg formaat).

Docenten zien een link naar de pagina waar ze de titels van de afbeeldingen kunnen bewerken.

.Er zal een waarschuwing verschijnen als de afbeelding groter is dan het door de beheerder ingestelde maximum.


 Testen

Met deze module kan de leraar testen ontwerpen en afnemen. De test kan meerkeuzevragen, waar/onwaar vragen, koppelvragen, gatentekst en vragen met een kort antwoord bevatten. Deze vragen worden bewaard in een gecategoriseerde database en ze kunnen hergebruikt worden binnen de cursus of zelfs in andere cursussen. Testen kunnen zo ingesteld worden dat meerdere pogingen mogelijk zijn. Elke poging wordt automatisch beoordeeld en de leraar kan bepalen of achteraf het goede antwoord getoond wordt en of er feedback gegeven wordt. Met deze module kun je cijfers geven.

 Wiki's

Met een wiki wprdt het mogelijk om documenten in groep te bewerken, en dat via een webbrowser met een eenvoudige opmaaktaal.

"Wiki wiki" betekent "heel snel" in de Hawaiiaanse taal. De snelheid waarmee teksten gemaakt en bijgewerkt kunnen worden is één van de belangrijkste kenmerken van de wiki-technologie. Gewoonlijk wordt er niets nagelezen voor wijzigingen gepost worden. De meeste wiki's zijn open voor het publiek, of toch voor die mensen die toegang hebben tot de wikiserver.

Deze wiki maakt groepswerk mogelijk. Verschillende personen werken samen aan één web door het toevoegen, uitbreiden en wijzigen van de inhoud. De inhoud wordt gewoonlijk niet verwijderd en kan eventueel teruggezet worden.

Deze module integreert de schitterende Erfurt Wiki in Moodle.


 Woordenlijst

Met deze module kan een lijst met definities gemaakt en onderhouden worden, zoals een woordenboek.

De items kunnen op verschillende manieren doorzocht of doorbladerd worden.

De woordenlijst laat leraren ook toe de items van de ene woordenlijst naar de andere te exporteren (naar de hoofdwoordenlijst binnen dezelfde cursus).

Tenslotte is het ook mogelijk om automatisch links te creëren naar deze items vanuit heel de cursus.

Index of all help files
Toon dit helpbestand in het English